พบ CV กลายพันธุ์ใหม่ เกิดการรวม2สายพันธุ์

วันที่ 24 พ.ย.64 สำนักข่าวซินหัว หนังสือพิมพ์ดิอินดิเพนเดนท์ของสหราชอาณาจักร รายงานว่า

คณะนักวิทยาศาสตร์พบcvสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อกลายพันธุ์ในสหรัฐฯ ที่มีลักษณะ ดื้อ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ 2 สายพันธุ์

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสรุปจากผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางพันธุกรรมของcvชนิดกลายพันธุ์

บี.1.628 (B.1.628) ว่าเป็นที่เกิดขึ้นหลังการรวมตัวใหม่ของสองสายพันธุ์ คือ บี.1.631 (B.1.631) และ บี.1.634 (B.1.634)

ซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญกังวลว่า การที่cv รวมตัวกันรูปแบบนี้อาจปรากฏบ่อย

ขึ้นจนนำไปสู่การเกิดcvชนิดกลายพันธุ์ใหม่รุ่นถัดไป ที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าเป็นกังวล ท่ามกลางการแพร่อย่างต่อเนื่องของcv

ซึ่งส่งผลให้cv มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้น

Facebook Comments