ดับฝันชาวนา ประกันรายได้เกษตรกร

กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) มติอนุมัติโครงการประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวม 3 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 27,390.09 ล้านบาท ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65 โดยในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น ได้ขอการใช้งบประมาณออกเป็นรอบๆ เนื่องวงเงินรวมที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมีจำนวนค่อนข้างมาก นั้น

ทางด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สาเหตุที่แบ่งจ่ายเงินงบประมาณเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น เนื่องจากติดอยู่ในกฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 ที่กำหนดไม่ให้ใช้วงเงินเกินกรอบที่ตั้งไว้

หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบมนำข่าวสารมาอัพเดททันทีครับ

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวสารจาก ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์ทีวี 34

Facebook Comments Box