ศบค. ไฟเขียว รถขนส่งสาธารณะ วิ่งถึงสี่ทุ่ม เล็งคลายล็อกเพิ่ม

วันนี้ 3 ก.ย.2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของโ ร ค ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19

ศบค. แถลงข่าวอนุญาตให้รถขนส่งสาธารณะ สามารถดำเนินการขนส่งสาธารณะได้ถึง 22:00 น

เพื่อรองรับพนักงานที่ทำงานในกิจการที่ปิดให้บริการ 20:00 น.

ทั้งนี้ ขอให้จัดรถบริการยานพาหนะให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชนเพื่อลดความแออัด

ส่วนประชาชนทั่วไป ขอให้วางแผนการเดินทางรีบกลับอย่าอัดในช่วงรถที่มีจำกัด

อย่างไรก็ตาม ศบค. ยังไม่ได้ผ่อนคลายเพียงแต่ให้พนักงานห้างและร้านอาหารซึ่งมีความจำเป็นต้องรอปิดร้านเท่านั้น

พญ.อภิสมัย ระบุอีกว่า หากภายใน 2 สัปดาห์ ไม่พบตัวเลขผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้น การผ่อนคลายจะเกิดขึ้นแน่นอน

Facebook Comments