พบคลัสเตอร์ใหม่ สั่งปิดแคมป์คนงานทันที

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณด้านหน้าแคมป์คนงานบริษัทฯ ชื่อดังแห่งหนึ่ง ริมถนนมะลิวัลย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังคงตรวจคัดกรองคนงานภายในแคมป์แห่งนี้รวมทั้งการห้ามเข้า-ออก นอกบริเวณที่กำหนดอย่างเข้มงวดภายหลังจากที่คณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานดังกล่าวโดยมีผลทันที

และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการติดประกาศคำสั่งไว้ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการฯ และการส่งมอบให้กับผู้บริหารของทางบริษัทฯ ได้รับทราบถึงประกาศดังกล่าวหลังพบแรงงานของบริษัทฯ ติด CV-19 รวม 85 คน

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ข้อมูลของแคมป์คนงานแห่งนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานที่ไซต์งานสร้างอาคารของบริษัทฯ ชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยจุดนี้เป็นที่พักของพนักงานและแรงงาน ซึ่งเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมสอบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหลังจากพบผู้ป่ว ยชุดแรก 28 ราย

และล่าสุดมีรายงานว่าการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ย งผลยืนยันชัดเจนว่า มีผู้ป่ว ยที่แคมป์คนงานแห่งนี้เพิ่มอีกทำให้ยอดรวมผู้ป่ว ยของแคมป์คนงานแห่งนี้ขณะนี้ มีทั้งสิ้น 85 ราย และแคมป์คนงานแห่งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับแคมป์ ทั้งหมด 345 คน แยกเป็นคนงานไทย 223 คน และคนงานต่างชาติ 122 คน

ในจำนวนนี้เป็นแรงงานที่ มาจากกรุงเทพฯ ซึ่งเข้ารับการตรวจ 28 ราย พบเชื้ อ 26 ราย แรงงานประจำแคมป์ 137 ราย ทำการตรวจพบเชื้ อ 52 ราย พนักงานประจำบริษัทฯ 62 ราย ตรวจพบเชื้ อ 5 ราย และช่างเชื่อมแบบไม่ประจำ ทำการตรวจ 2 ราย พบเชื้ อ 2 ราย รวมจำนวนพบเชื้ อทั้งหมด 85 ราย

ซึ่งขณะนี้การบริการทางการแพทย์ ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด และรัดกุมเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ในวงที่จำกัดในภาพรวมแล้ว

ขณะที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า แคมป์คนงานแห่งนี้ จะต้องถูกปิดและห้ามคนเข้า-ออกเด็ดขาด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งขณะนี้ นอกจากการตั้ง รพ.สนาม และการแยกส่วนรักษาผู้ป่ว ยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัว 14 วันของคนจำนวนมาก

ซึ่งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้จัดระบบการดำเนินงานอย่างรัดกุม และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

ขณะเดียวกันหากพบว่ามีผู้ใดที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่หรือพยายามที่จะหลบหนีหรือออกมาจากสถานที่ควบคุมก็จะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ

Facebook Comments