สธ.สั่งทุกจังหวัด เฝ้าระวัง รับมือแรงงานแห่กลับบ้าน
วันที่ 27 มิ.ย.2564 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมมาตรการรองรับแรงงานบางส่วนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากการปิดแคมป์คนงานในกทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ซึ่งทุกจังหวัดมีมาตรการและประสบการณ์ตั้งแต่การล็อกดาวน์ในการระบาดระลอกแรก และช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ได้ให้กรมควบคุม โร ค ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โร ค ติดต่อแห่งชาติ ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งทีมค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันในทุกอำเภอ หมู่บ้าน โดยให้ อสม.ร่วมทีมออกเคาะประตูบ้าน เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้ความรู้ในการแยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นทั้งในที่พักจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา ปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจาย อย่างเคร่งครัด สำหรับการรักษาพยาบาลมีการบริหารจัดการในรูปเขตสุขภาพ ขณะนี้ รพ.ทุกแห่ง มีบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ พร้อมให้การดูแล

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ เพื่อควบคุม ให้ได้โดยเร็ว ส่วนแรงงานที่เดินทางกลับบ้าน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ก่อนเดินทางต้องคัดกรอง สแกนไทยชนะ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจล เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง เมื่อถึงภูมิลำเนาขอให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หากมีอาการทางเดิน หายใจขอให้งดเดินทาง กลับที่พักไปสังเกตอาการ หากไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

Facebook Comments