ลุงวัย 69 ปี เดือดร้อนนาน 12 ปี ราชการไม่มีใครช่วยเหลือได้

วันที่ 24 ก.ค. 65 มีรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 110/1 พื้นที่หมู่ 3 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หลังพบว่า ที่บ้านหลังดังกล่าว ชายชื่อ นายองอาจ บุญฤทธิ์ อายุ 69 ปี ประสบปัญหาเดือดร้อนมานานกว่า 12 ปี จากการมีใบมร-ณบัตรเป็นชื่อของตนเอง ทั้งที่เจ้าตัวยังมีชีวิต จึงส่งผลทำให้ไม่สามารถต่ออายุบัตรประชาชนได้ รวมถึง ยังไม่สามารถรับการช่วยเหลือค่าสวัสดิการต่างๆ ของรัฐได้ด้วย

นายองอาจ เปิดเผยพร้อมนำเอกสารหลักฐานมาให้ว่า เมื่อช่วงปลายปี 2553 ตนได้เดินทางไปติดต่อขอต่ออายุบัตรประชาชน ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่สามารถต่ออายุบัตรประชาชนได้ เนื่องจากตนมีใบมร-ณบัตร ที่ได้แจ้งการตายเอาไว้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 โดยมีนายชูชาติ เดชเกล้า เป็นผู้แจ้งขอออกใบมร-ณบัตรไว้ที่เทศบาลนครนนทบุรี

นายองอาจ กล่าวว่า เมื่อตนทราบเรื่องว่า มีคนแจ้งว่าตนเสีย ตนก็รู้สึกตกใจและแปลกใจเป็นอย่างมาก ที่จู่ๆ ก็มีการแจ้งขอออกใบมร-ณะทั้งที่ตนยังมีชีวิตอยู่ดีปกติทุกอย่าง ซึ่งก็ยังมองว่า อาจจะเกิดการผิดพลาดจากชื่อนามสกุลที่อาจมีคนมีชื่อนามสกุลเดียวกันก็ได้

แต่เมื่อตนได้ขอตรวจสอบเอกสาร กลับปรากฎหลักฐาน ทั้งเลขเลขบัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เหมือนกับของตนทุกอย่าง ผิดอยู่อย่างเดียว คือชื่อ บิดา มารดา ของตน ไม่ตรงกับที่เขาได้แจ้งไว้

หลังจากเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝัน ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อำเภอ ให้ไปหาหลักฐานใบมร-ณบัตร และไปตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ รวมถึงให้ญาติพี่น้องในครอบครัว หรือเพื่อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.พระนอน เซ็นชื่อรับรองยืนยันว่า ยังมีชีวิต ในการยื่นเรื่องคำร้องขอยกเลิก ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี แต่ปรากฎว่า คำร้องนั้น ก็ไม่สัมฤทธิ์ผล และยังคงมีชื่อมาจวบจนทุกวันนี้

ทางสำนักทะเบียนเทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบมร-ณบัตรของตนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากข้อมูลรายบุคคลของผู้ที่แจ้ง แม้จะใช้ชื่อและนามสกุล รวมถึงเลขบัตรประชาชน 13 หลักเดียวกับตน แต่ในรายการข้อมูลใช้ชื่อบิดามารดาคนละชื่อ และที่อยู่แตกต่างกัน ทางเขาจึงเชื่อว่า เป็นคนละบุคคลกัน

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า นี่ก็ผ่านมา 12 ปีแล้วนะ ที่ตนไม่มีบัตรประชาชนใช้ เพราะชื่อขอตนยังไม่ถูกยกเลิก ซึ่งมันทำให้ตนสูญเสียโอกาสหลายอย่าง จะขี่รถออกไปหางานทำที่ไหน ก็ลำบาก กลัวว่าจะถูกจับ เพราะไม่มีใบขับขี่

หนำซ้ำยังประสบกับปัญหาไม่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่ได้มา 5 ปี ไม่ได้รับการชดเชยเรื่องการเกษตรจากภาครัฐ ไม่มีชื่อรับสิ่งของบริจาคจากภาครัฐและเอกชน จะใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งก็ไม่ได้ อีกทั้ง ยังไม่สามารถขอกู้เงินมาลงทุนจากภาครัฐ หรือจากกลุ่มเอกชนได้ เพราะตนมีชื่อในเอกสารใบมร-ณบัตร ระบุตนเสียแล้ว

ซึ่งขณะนี้ ตนและครอบครัวก็ยังมืดแปดด้าน ยังคงหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาไม่เจอ จึงอยากวิงวอนร้องขอหน่วยงาน หรือผู้รู้มีความสามารถท่านใดก็ได้ โปรดให้การช่วยเหลือ ในการยกเลิกใบมร-ณบัตรของตนด้วย ตนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติต่อไป

Facebook Comments Box