หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริชันษา 100 ปี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ข้อความอาลัย ม.จ.ภีศเดช รัชนี โดยระบุว่า ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้สิ้นชีพิตักษัยเมื่อคืนเวลา 03.00 น. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นพระปนัดดา (เหลน) ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระนัดดา (หลาน)ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า องค์สุดท้าย)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

ผู้สื่อข่าวรายงานกำหนดพิธีว่า วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พระราชทานน้ำหลวงเวลา 17.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 วัน ยกเว้นวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ศาลาบัณณรสภาค วัดเบญจมบพิตร

ทั้งนี้ ม.จ.ภีศเดช รัชนี ทรงเป็นพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชา ในรัชกาลที่ 8 และทรงเป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวงจนถึงปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครอบครัวรัชนี ได้จัดงานทำบุญ และ ฟังเทศน์ จาก พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) องค์ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิปัญญาประทีป ในวันคล้ายวันประสูติ ท่านชายภี – ม.จ.ภีศเดช รัชนี ชันษาครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา

Facebook Comments Box