โรงเรียนออกกฎ ตัดคะแนนความประพฤติ

เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลังจากเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ ได้ออกมาเผยแพร่กฎการตัดคะแนนความประพฤติของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการหักคะแนนจากกิจกรรมหน้าเสาร์ธง

ซึ่งถ้าไม่ปฎิบัติตตามก็จะถูกตัดคะแนนตามโทษหนักเบา ซึ่งหนึ่งในรายละเอียดระบุว่า ไม่ร่วมเปล่งเสียงเพลงชาติ ถูกตัด 5 คะแนน

ภาพประกอบ

นอกจากนี้ทางเพจยังได้ระบุข้อความว่า โรงเรียนออกกฎร้องเพลงชาติไม่ดัง ถูกตัด 10 คะแนน ไม่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นความผิดร้ายแรง โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ ออกระเบียบการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน โดยพบว่ามีหมวดลักษณะความผิดต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระบุไว้ดังนี้

-ไม่กระทำพิธีการทางศาสนาด้วยความเต็มใจ ตัดคะแนน 5 คะแนน

-ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ ตัดคะแนน 10 คะแนน

-ไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติอย่างดัง ตัดคะแนน 5 คะแนน

-ไม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและประเทศ ตัดคะแนน 10 คะแนน

-กระทำการอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ตัดคะแนน 50 คะแนน

ทั้งนี้ยังมีรายงานว่า ในวันปฐมนิเทศน์ ผู้อำนวยการของโรงเรียนได้กล่าวต่อหน้านักเรียนว่า ใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียน ให้ลาออกไป

Facebook Comments Box