10 อันดับจังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV เยอะที่สุดวันนี้

ศูนย์ข้อมูลcv-19 อ้างอิงข้อมูล กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดcv รายใหม่ในประเทศไทยสูงสุด วันที่ 30 เม.ย.65 และยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ดังนี้

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดcvสูงสุด ประจำวันที่ 30 เม.ย.65

1.กรุงเทพมหานคร 3,051 ราย สะสม 290,515 ราย

2.ศรีสะเกษ 496 ราย สะสม 27,153 ราย

3.บุรีรัมย์ 467 ราย สะสม 41,480 ราย

4.ชลบุรี 432 ราย สะสม 104,594 ราย

5.ขอนแก่น 399 ราย สะสม 48,310 ราย

6.สมุทรปราการ 386 ราย สะสม 93,593 ราย

7.ร้อยเอ็ด 340 ราย สะสม 35,540 ราย

8.อุบลราชธานี 309 ราย สะสม 33,480 ราย

9.นนทบุรี 276 ราย สะสม 66,938 ราย

10.มหาสารคาม 270 ราย สะสม 24,058 ราย

Facebook Comments Box