รอบสุดท้ายของเดือน โอน 1,000 บ. เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2565 มีดังนี้

วันที่ 22 มีนาคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

บัตรประจำตัวคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้รับเบี้ย (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

เบี้ย 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ติดเตียง ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565)

Facebook Comments Box