หนักสุดในไทย จังหวัดนี้ ติดCVเยอะสุดพุ่งแซงทุกจังหวัด

กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์cvรายใหม่สูงสุด 10 จังหวัด 19 มีนาคม 2565 ดังนี้

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติด 3,345 ราย

นครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้ติด1,633 ราย

ชลบุรี มีจำนวนผู้ติด 1,422 ราย

สมุทรปราการ มีจำนวนผู้ติด 941 ราย

สมุทรสาคร มีจำนวนผู้ติด 867 ราย

นครปฐม มีจำนวนผู้ติด 642 ราย

ร้อยเอ็ด มีจำนวนผู้ติด 623 ราย

นนทบุรี มีจำนวนผู้ติด 587 ราย

นครราชสีมา มีจำนวนผู้ติด 568 ราย

ราชบุรี มีจำนวนผู้ติด 545 ราย

Facebook Comments Box