จังหวัดเดียว เจอ 4 คลัสเตอร์

วันที่ 17 มี.ค.2565 ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้ CV-19 จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายในพื้นที่ 32 อำเภอ ว่า พบผู้ติดระลอกใหม่ 1,973 ราย แยกเป็นพื้นที่ อ.เมือง 254 ราย, อ.ปากช่อง 356 ราย, อ.พิมาย 105 ราย, อ.บัวใหญ่ 54 ราย, อ.ด่านขุนทด 50 ราย, อ.โชคชัย 3 ราย, อ.ครบุรี 32 ราย, อ.ชุมพวง 30 ราย, อ.สูงเนิน 56 ราย, อ.ปักธงชัย 116 ราย,

อ.ประทาย 69 ราย, อ.จักราช 71 ราย, อ.โนนสูง 23 ราย, อ.โนนแดง 11 ราย, อ.เสิงสาง 110 ราย, อ.คง 84 ราย, อ.ขามสะแกแสง 27 ราย, อ.ขามทะเลสอ 58 ราย, อ.แก้งสนามนาง 27 ราย, อ.ห้วยแถลง 94 ราย, อ.หนองบุญมาก 29 ราย, อ.วังน้ำเขียว 51 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 20 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 41 ราย, อ.สีคิ้ว 239 ราย, อ.เมืองยาง 4 ราย, อ.สีดา 5 ราย และ อ.บัวลาย 8 ราย

1.คลัสเตอร์งานบุญฉลองอัฐิ ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย มีการปิดหมู่บ้าน 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 1-10 มี.ค.65 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-11 มี.ค.65 ติดเพิ่ม 17 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนควบคุมของ ศปก.อ.ประทาย ล่าสุดติดสะสม 118 ราย

2.คลัสเตอร์งาน ม.8 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย วันที่ 1 มี.ค.65 มีญาติเดินทางไปที่ จ.ลพบุรี นำมาจัดงานวันที่ 2-6 มี.ค. ฌาปนกิจวันที่ 5 มี.ค. ทำบุญตักบาตรเช้าวันที่ 6 มี.ค. ทำให้เครือญาติติด CV-19 มีติดสะสม 25 ราย ยังไม่พบการกระจายสู่ชุมชนหรือผู้ร่วมงานแต่อย่างใด

3.คลัสเตอร์งาน ม.12 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จากการสอบสวนลูกระหว่างวันที่ 1-14 มี.ค. พบเครือญาติและกลุ่มผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีที่พักอาศัยใกล้ชิดกันมีกิจกรรมสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ ติดสะสม 17 ราย

4.คลัสเตอร์ตำบลนางรำ อ.ประทาย รายแรกเป็นชายอายุ 37 ปีทำงานอยู่โรงงานเขตจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจด้วยวิธี ATK วันที่ 4 มี.ค. ปรากฏผลติด CV-19 ทำให้เกิดการแพร่กระจายสู่ครอบครัวแม่และหลาน รวมทั้งกระจายไปยังนักเรียนโรงเรียนประทายและโรงเรียนเจ้าคุณ ขณะนี้ไม่มีการเปิดการเรียนแบบออนไซต์ การแพร่กระจายในกลุ่มของโรงเรียนจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด ติดสะสม 15 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box