กำหนดลงทะเบียน บัตรคนจน

วันที่ 9 มี.ค.2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (บัตรคนจน) ได้ประมาณเดือน ก.ค.- ส.ค.2565 ซึ่งขณะนี้คลังจัดทำหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้ว

การเปิดลงทะเบียนในรอบนี้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งเรื่องการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตน

นอกจากนี้ จะเชื่อมโยงข้อมูลในระบบต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงินต่างๆ เป็นตั้ง ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบทั้งหมดจะนำมาใช้ตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อให้การคัดกรองเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการมากที่สุด

ตอนนี้กระทรวงการคลังมีความพร้อม และอยู่ระหว่างเตรียมเรื่องการรับลงทะเบียน เบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ โดยจุดรับลงทะเบียนจะมีทั้งในท้องถิ่น การใช้ระบบออนไลน์ ทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและป้องกัน CV-19

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดกรอง ผู้ที่จะได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นั้น จะมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยจะนำเกณฑ์เรื่องจำนวนครัวเรือน รายได้ ทรัพย์สิน รวมทั้งราคาบ้าน ที่ดิน รถยนต์ สลากออมทรัพย์ เป็นต้น มาพิจารณาด้วย

และจะมีการอัพเดทข้อมูลผู้ได้สิทธิทุกปี เช่น ปีนี้ได้รับสิทธิเพราะรายได้ลดเนื่องจากผลกระทบการแพร่กระจายของ CV-19 แต่ปีถัดไปสถานการณ์ดีขึ้น รายได้มากขึ้นจนเกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะถูกตัดสิทธิ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม รมช.คลัง เผย เปิดให้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (บัตรคนจน) ได้ประมาณ ก.ค.- ส.ค.นี้ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ชี้หลักเกณฑ์การคัดกรองเข้มข้นมากขึ้น

Facebook Comments Box