พระราชินี ฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมไทยจิตรลดา แบบครึ่งยศไว้ทุกข์

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ และเป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างปี ๒๔๙๕-๒๔๙๘ เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อีกทั้งเป็นบุคคลที่ล้นเกล้ารัชกาลที่๙ ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นที่สุดให้ดูแลงานส่วนของพระองค์จนเสด็จสวรรคต อีกทั้งถวายการดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจวบจนปัจจุบัน

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมแบบไทยจิตรลดา แบบครึ่งยศไว้ทุกข์ ทรงประดับดวงดารา

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์(ฝ่ายใน),แพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน),เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่๙และรัชกาลที่๑๐ ชั้นที่๑

เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ ทรงเข็มกลัดแมลงต่อเงินต่อทองและทรงเจลแอลกอฮอล์แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK

ขอบคุณ FB We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Facebook Comments Box