แย่แล้ว 10 จังหวัดติด cv ใหม่เยอะสุด

ศูนย์ข้อมูล cv อ้างอิงข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ณ เวลา 01:00 น.เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ cvในประเทศรายใหม่สูงสุด และยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2,809 ราย สะสม 112,920 ราย

2.ชลบุรี 1,126 ราย สะสม 46,173 ราย

3.นครศรีธรรมราช 1,067 ราย สะสม 23,428 ราย

4.สมุทรปราการ 891 ราย สะสม 49,586 ราย

5.สมุทรสาคร 670 ราย สะสม 17,387 ราย

6.ระยอง 669 ราย สะสม 15,306 ราย

7.นครปฐม 667 ราย สะสม 15,264 ราย

8.ภูเก็ต 658 ราย สะสม 28,084 ราย

9.พระนครศรีอยุธยา 656 ราย สะสม 11,595 ราย

10.นนทบุรี 654 ราย สะสม 31,872 ราย

Facebook Comments Box