คลัสเตอร์ตลาด กระจาย 3 อำเภอ

วันที่ 24 ก.พ.2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอ (ศปก.อ.) ขามทะเลสอ โดยน.ส.อรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ พร้อม เจ้าหน้าที่รพ.ขามทะเลสอ และ นางสุพัตรา มากเมือง ส.อบจ.นครราชสีมา

ร่วมดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดสดขามทะเลสอจำนวน 278 คน ผลการตรวจพบผลบวก 2 ขีดอีก 32 ราย จึงนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตามมาตรการสาธารณสุข

จากนั้นเดินทางไปที่วัดป่าอิสสริการาม ต.ขามทะเลสอ สถานที่กักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) เพื่อตรวจเยี่ยมและรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจากธารน้ำใจชาวขามทะเลสอ

รวมทั้งมอบนโยบายให้กำลังใจจิตอาสาที่ผลัดเปลี่ยนเวรยามดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ติดสีเขียว 26 เตียง ซึ่งสามารถขยายเพิ่มได้ 80 เตียง

นายอำเภอขามทะเลสอ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเฝ้าระวังคลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้แพร่กระจายและเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ลูกจ้างโรงงานไก่แปรรูป บีบีเอ็มอินเตอร์ฟู้ด อ.ขามทะเลสอ

ล่าสุดมีผู้ติดสะสม 190 ราย วงที่ 1 เป็นผู้ค้า 75 ราย วงที่ 2 ครอบครัว 53 ราย และวงที่ 3 ลูกค้าและผู้มาใช้บริการตลาดรวมทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิด 62 ราย

โดยลุกลาม 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.โนนไทย การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายได้สั่งปิดทุกตลาดในพื้นที่ทั้งตลาดสด ตลาดนัดและตลาดไนท์

โดยให้ อปท.ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงและนัดตรวจ ATK อีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ นี้ จากนั้นศปก.อ.ขามทะเลสอ จะประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้เปิดตลาดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box