10 จังหวัดติดสูงสุด ประจำวันที่ 24 ก.พ.65

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ข้อมูล CV-19 ของรัฐบาลและศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ประจำวันยอดผู้ติด CV-19 รายใหม่วันนี้ว่า พบผู้ติดรวม 23,557 ราย เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดรายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 24 ก.พ.65

1.กรุงเทพมหานคร 3,236 ราย สะสม 87,039 ราย

2.ชลบุรี 1,250 ราย สะสม 34,741 ราย

3.สมุทรปราการ 994 ราย สะสม 40,361 ราย

4.นครศรีธรรมราช 899 ราย สะสม 15,235 ราย

5.นนทบุรี 875 ราย สะสม 24,168 ราย

6.สมุทรสาคร 790 ราย สะสม 11,447 ราย

7.ราชบุรี 666 ราย สะสม 9,530 ราย

8.ภูเก็ต 645 ราย สะสม 22,071 ราย

9.ระยอง 642 ราย สะสม 9,887 ราย

10.นครราชสีมา 629 ราย สะสม 12,837 ราย

อย่างไรก็ตาม 10 จังหวัดติด CV-19 รายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 24 ก.พ.65 กรุงเทพฯ นำโด่งยอดทะลุ 3 พันต่อเนื่อง

Facebook Comments Box