ด่วนที่สุด สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด กว่า 1500 แห่ง

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ศธจ.บุรีรัมย์ มีหนังสือด่วนถึงสถานศึกษาทั้งจังหวัดกว่า 1,500 แห่ง ขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ (On Site) เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-2 มี.ค. 2565

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้พบจำนวนผู้ป่วยที่ติด CV-19 เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site)

โดยจากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2565 ถึงปัจจุบัน มีนักเรียนติดสะสมแล้ว 689 ราย แยกเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 352 ราย มัธยมศึกษา 284 ราย และมหาวิทยาลัย 53 ราย

การขอความร่วมมือทุกโรงเรียนให้งดเรียนออนไซต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ในสถานศึกษา แต่ในช่วงที่งดเรียนออนไซต์ ก็ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น ออนไลน์, ออนดีมานด์, ออนแอร์ หรือ ออนแฮนด์ แทน

ซึ่งหากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจะพิจารณาเปิดเรียนออนไซต์ตามปกติ ทั้งนี้ก่อนจะเปิดเรียนออนไซต์ในวันที่ 3 มี.ค. 2565 ศธจ.บุรีรัมย์ได้ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากทางจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปูพรมตรวจหา CV-19 กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก่อนจะเปิดเรียนออนไซต์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

อย่างไรก็ตาม บุรีรัมย์ สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดกว่า 1,500 แห่ง หลังพบนักเรียนติด CV-19 พุ่งต่อเนื่อง

Facebook Comments Box