จังหวัด ที่ห้ามเดินทางเข้าออก

ออกมาตรการเข้มสกัดโควิด คำสั่งจังหวัดล่าสุด ใครไม่รับวัคซีนครบ 3 ห้ามเดินทางเข้า ออกในเข้าพื้นที่ เริ่ม1เม.ย.นี้ อัพเดทล่าสุดใครไม่รับวัคซีนครบ 3 ห้ามเข้า เริ่ม1เม.ย.นี้ โดยจังหวัดสงขลากำหนดมาตรการเข้ม คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก จะต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม เเล้วเท่านั้น ดีเดย์เริ่ม 1 เมษายน 2565 นี้ เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องฉีดวัคซีน 3 ครั้ง

ความคืบหน้า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคระกรรมการ จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย CV19 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลาและผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซึ่งสถานการณ์ CV19 จังหวัดสงขลา วันนี้ พบผู้ติดรายใหม่ จำนวน 212 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 4,970 ราย

สำหรับสถานการณ์ CV19 ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ดูแลได้ ซึ่งการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ครั้งที่ 3 ในประชาชนทุกกลุ่มนั้น มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงยังต้องรักษามาตรการ VUCA คือ รับวัคซีน ป้องกันตนเองตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการ COVID Free Setting และตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เชื่อว่าCV 19 จะลดความแรงลงและเข้าสู่การเป็นแค่ประจำถิ่น ทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนต่อไปได้และประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น

ที่ประชุมจึงมีมติให้ จังหวัดสงขลาประกาศมาตรการเข้มในการคัดกรองสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยจะต้องได้รับวัคซีนครบ 3 แล้วเท่านั้น เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับวัคซีน 3 เ ข็ม จัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัย สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชน หรือ community isolation ตามโครงการ 1 CI 1 ท้องถิ่น เพื่อรองรับผู้ป่วยให้ทันกับการแพร่กระจาย ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลา มีศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชนทั้ง 16

Facebook Comments Box