วันนี้เงินโอนเข้า 1,000 บ.ทั่วประเทศ กดเงินสดใช้ได้เลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันนี้กรมบัญชีกลาง โอนเงิน ค่าเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในรอบถัดไปได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ยังได้เพิ่มเงินกำลังซื้อแก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกเดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็น 600 บาท เริ่มเดือน 1 ก.พ. 65 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ

และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 65 รวมทั้งสิ้น 600

ด้งนั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวันที่ 22 ของเดือน จะโอนเงินเพิ่มเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้h 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และได้รับเงินเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้) เบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม มีเบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนคือ ก.พ.-เม.ย.)

Facebook Comments Box