ศบค. ยืนยันชัดเจน ประกาศล็อกดาวน์ไหม

วันนี้ 21 ก.พ.65 เวลา 12.30 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีสังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 (ศบค.) ชี้แจงกรณีมีคำถามว่าการประชุม ศบค. ชุดใหญ่วันพุธที่จะถึงนี้ (23 ก.พ. 65) จะมีการประกาศล็อกดาวน์หรือยกเลิก Test Go ในการเดินทางเข้าประเทศหรือไม่ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดสูงขึ้น

ผู้ช่วย ศบค. ชี้แจงว่า ในที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมประชุม แจ้งข้อมูลยังไม่มีการพูดถึงความจำเป็นในการล็อกดาวน์ จึงต้องเน้นย้ำว่า ศบค. ชุดใหญ่

ซึ่งจะมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อย่างไรก็ดี การพิจารณาคงไม่ได้ประเมินเฉพาะยอดจำนวนผู้ไม่รอด ผู้ป่วยหนัก หรือยอดผู้ติดเท่านั้น แต่ยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วย ในส่วนของความกังวลของประชาชน บางครั้งอาจเกิดจากการรับฟังข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลจากนักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้เกิดความตกใจว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์นั้น ผู้ช่วย ศบค. ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีทิศทางหรือแนวโน้มที่จะประกาศล็อคดาวน์ จึงขอความร่วมมือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เวลาที่ให้ความเห็นขอให้ระบุอย่างชัดเจนด้วยว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัว เพราะว่าจะทำให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการมีความกังวล

ในส่วนของระบบ Test and Go ตั้งแต่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2565 มีคนเดินทางเข้ามา 137,090 ราย มีรายงานเป็นผู้ติด 3,495 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 2.55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็คือ ใน 100 คน มีติดไม่ถึง 3 คน โดยกลุ่มที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 326,283 ราย อัตราการติดยังคงอยู่ในระดับเดียวกัน ก็ยังถือว่าระบบสาธารณสุขและมาตรการที่สาธารณสุขใช้ยังรองรับได้

Facebook Comments Box