สั่งปิดร้านเกม ต้นตอ คลัสเตอร์สายไหม

ความคืบหน้าโควิดคลัสเตอร์สายไหม นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีได้รับแจ้งพบประชาชนในชุมชนหมู่บ้านพูลทรัพย์ ถ.เพิ่มสิน 18 แขวงคลองถนน เขตสายไหม มีอาการลักษณะคล้ายผู้ป่วย cv เป็นจำนวนมากนั้น ข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนพูนทรัพย์ระบุว่า ได้มีการตรวจประชาชนในชุมชนโดยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง พบผู้ติด รวม 32 คน เป็นเด็ก 13 คน ผู้ใหญ่ 19 คน

โดยตรวจครั้งแรกวันที่ 15 ก.พ. 65 จำนวน 112 คน พบผลเป็นบวก 15 คน โดยผู้ป่วยทั้ง 15 คน เข้าสู่ระบบการรักษาโดยแยกกักรักษาตัวที่บ้าน (HI) กับ สปสช.แล้ว และตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 65 จำนวน 50 คน พบผลเป็นบวก 17 คน ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบการรักษาโดยการทำ HI ในระบบของ สปสช.หรือหากประสงค์เข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอย (CI) ของสำนักงานเขตสายไหม ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้เช่นกัน

ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.พ. 65) ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ กองควบคุมอาการติดต่อ กทม. จะตรวจหาเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งหากพบผู้ติดเพิ่ม จะได้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป สำหรับจำนวนประชากรในชุมชนนี้มี 216 ครัวเรือน จำนวนกว่า 900 คน

นอกจากนี้ สำนักงานเขตสายไหมได้ออกคำสั่งปิด ร้านเกม ที่พบการแพร่ระบาดไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. 65 และให้ทำความสะอาดภายในร้านตามมาตรการด้านการสาธารณสุข รวมทั้งได้กำชับประธานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชน ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อไปในที่สาธารณะหรือสถานที่แออัด และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการติด cv ด้วย

Facebook Comments Box