พุ่งแซงทุกจังหวัด จังหวัดนี้ติดCVรายใหม่หนักสุดในไทย

ศูนย์ข้อมูลรายงาน 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดcvในประเทศรายใหม่สูงสุด และยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65

อ้างอิงกรมควบคุมcv กระทรวงสาธารณสุข ประจำวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 01:00 น. ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 3,168 ราย สะสม 72,643 ราย

2.สมุทรปราการ 974 ราย สะสม 35,589 ราย

3.ชลบุรี 973 ราย สะสม 29,481 ราย

4.นนทบุรี 770 ราย สะสม 20,163 ราย

5.นครราชสีมา 578 ราย สะสม 9,930 ราย

6.ภูเก็ต 558 ราย สะสม 18,941 ราย

7.นครศรีธรรมราช 548 ราย สะสม 11,043 ราย

8.บุรีรัมย์ 459 ราย สะสม 7,459 ราย

9.ฉะเชิงเทรา 454 ราย สะสม 6,339 ราย

10.ปทุมธานี 449 ราย สะสม 10,499 ราย

ขณะเดียวกัน พบจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 10 ราย คือ แม่ฮ่องสอน 9 ราย

Facebook Comments Box