จังหวัดเดียว พบ 17 คลัสเตอร์ สั่งปิดหมู่บ้าน โรงเรียน

วันที่ 19 ก.พ. 2565 มีรายงานว่าที่ ห้องประชุมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการควบคุมจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ว่า วันนี้จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดรายใหม่ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่เริ่มระบาดขยายเป็นวงกว้างทำให้เกิดคลัสเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แล้ว 17 คลัสเตอร์ ดังนี้

1.คลัสเตอร์นักกีฬาวอลเลย์บอล อำเภอปักธงชัย พบ 25 ราย

2.คลัสเตอร์บ้านแท่น หมู่7 ตำบลโพนทอง อ.สีดา พบ 26 ราย

3.คลัสเตอร์ตลาดสดอำเภอปากช่อง พบ 95 ราย

4.คลัสเตอร์สนามไก่ชน อ.ประทาย พบ 45 ราย

5.คลัสเตอร์ บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด อ.เมือง พบ 102 ราย

6.คลัสเตอร์ร้านบาร์บุรี อ.โชคชัย พบ 17 ราย

7.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.เสิงสาง พบ 32 ราย

8.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านตะคร้อ หมู่5 อ.โนนไทย พบ 29 ราย

9.คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พบ 63 ราย

10.คลัสเตอร์บ้านโนนสะอาด หมู่9 อ.ด่านขุนทด พบ 15 ราย

11.คลัสเตอร์งาน หมู่4 บ้านโนนมะนาว อ.จักราช พบ 44 ราย

12.คลัสเตอร์ศึกษาดูงาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบ 30 ราย

13.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านคูเมือง อ.ขามสะแกแสง พบ 20 ราย

14.คลัสเตอร์โรงเรียนโนนรัง อ.แก้งสนามนาง พบ 56 ราย

15.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน อ.วังน้ำเขียว พบ 22 ราย

16.คลัสเตอร์ 4 หมู่บ้านในอำเภอแก้งสนามนาง พบรวมกัน 26 ราย

17.คลัสเตอร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตา อ.เมือง พบ 16 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box