มหาดไทย ออกคำสั่ง ด่วนที่สุด ให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศ ปฏิบัติตามคำสั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ป้องกันการระบาดและควบคุมอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังแนวชายแดน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ติดcv-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศปก.ศบค.) ให้เน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสารทำความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ของ cv-19 รวมถึงจัดเตรียมเผนผชิญเหตุกรณีสถานการณ์การแพร่cv-19 แย่มากขึ้น

ดำเนินมาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และหมู่บ้าน อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุ่มชน และประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ผู้ติด และมาตรการควบคุมในประเทศไทย สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่และลดจำนวนผู้ติดให้ได้โดยเร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด

พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้าผู้นำพา และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

Facebook Comments Box