พบคลัสเตอร์แล้ว 5 โรงเรียน นักเรียนติดเพียบ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.65 มีรายงานว่า โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำเชือกมากั้นแบ่งพื้นที่นักเรียนประจำของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 36 คน

เพื่อควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นภายในโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้ามีนักเรียนติด CV-19 แล้ว 52 คน

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานว่าเดือนกุมภาพันธ์ มีโรงเรียนในอำเภอเขมราฐ, อำเภอน้ำยืน, อำเภอเดชอุดม และอำเภอเหล่าเสื้อโก้ก

พบนักเรียนติด CV-19 จำนวน 155 คน กลุ่มเสี่ยงอีก 608 คน โดยเป็นการติด CV-19 จากนอกโรงเรียน แล้วนำไปแพร่สู่ครูและนักเรียนด้วยกัน

สำหรับปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อขณะนี้ มาจากงานบุญ งานศพ การเล่นสิ่งผิดกฏหมายในหมู่บ้าน และจากคนในครอบครัว ก่อนแพร่กระจายเข้าสู่โรงเรียน และตามตลาดสดในพื้นที่ต่างๆ วันนี้จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดยืนยัน PCR 165 คน ทำให้มีผู้ติดยืนยันสะสมจากการแพร่กระจายรอบใหม่แล้ว 13,411 คน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box