ใครไปจังหวัดนี้เช็กด่วน คลัสเตอร์โรงเรียน28เเห่ง ลามเกือบทั้งจังหวัด

จากกรณีเกิดสถานการณ์cv วันที่10ก.พ.65 พบคลัสเตอร์โรงเรียน กว่า 28 แห่งใน 6 อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ติดรายใหม่ จำนวน 96 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดรายวันสูงสุดในพื้นที่ และมีผู้ติดที่กำลังรักษา รวมจำนวน 287 ราย

โดยนายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่า การแพร่ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีจำนวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงอีกจำนวนมากรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย

สำหรับcvที่กำลังแพร่ในโรงเรียนพื้นที่มุกดาหาร คลัสเตอร์สถานศึกษา ในขณะนี้รวม 6 อำเภอ 28 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร 10 แห่ง อำเภอนิคมคำสร้อย 4 แห่ง อำเภอคำชะอี 1 แห่ง อำเภอดอนตาล 7 แห่ง อำเภอดงหลวง 2 แห่ง และอำเภอหนองสูง 3 แห่ง

ขณะเหลือเพียงอำเภอเดียวของจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานตรวจพบผู้ติดcvในสถานศึกษา คือที่ อ.หว้านใหญ่ (มุกดาหาร มีทั้งสิ้น7 อำเภอ)

ส่งผลให้ขณะนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ประกาศปิดสถานศึกษา บางแห่งประกาศงดจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านแทน ขณะที่โรงเรียนอนุบาลดงหลวง อ.ดงหลวง เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผู้ติดcv มากที่สุดในปัจจุบันคือ 42 คน

ทั้งนี้มติคณะกรรมการติดต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำชับให้ทีมควบคุมโรคทุกอำเภอเร่งควบคุมการระบาด โดยประชุมสปก อำเภอและ EOC อำเภอทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ในโรงเรียน พร้อมทั้งให้รักษาผู้ติดและแยกกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ รวมถึงขอความร่วมมือ ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ส่วนการสอบ O-Net ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้ขอให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ตรวจ ATK นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบเข้าสอบและต้องมีผลไม่พบทุกราย (ภายใน 48 ชั่วโมง) พร้อมใบรับรองการตรวจ และวางมาตรการระยะห่างอย่างเข้มงวด

Facebook Comments Box