พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสียชีวิตกะทันหัน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. มีรายงานว่า นาย พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เสียชีวิตขณะเข้ารับการผ่าตัวหัวใจ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ที่ผ่านมา

การเสียชีวิตดังกล่าว สร้างความเศร้าใจต่อการจากไปกะทันหันต่อข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ และผู้ที่รู้จัก โดยหลายคนเข้าไปแสดงความอาลัยต่อการจากไป ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายพิเชษฐ์

โดยนายพิเชษฐ์ ได้โพสต์ข้อความล่าสุดในเฟซบุ๊กของตนเอง เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยได้แสดงความรู้สึกตื่นเต้น พร้อมเช็กอินที่ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบุว่าข้อความว่า 8โมงจะได้เวลาซ่อมแล้ว #หัวใจสะออน

ประวัติ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ให้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

Facebook Comments Box