เจออีก 2 คลัสเตอร์ใหญ่ กระจาย 2 อำเภอ ตรวจทั้งตลาด

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.65 มีรายงานว่าวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา จ.สระแก้ว พบผู้ติดยืนยันเพิ่มอีก 124 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 47.56 ยอดสุ่มตรวจสะสม 133 ราย พบสายพันธุ์โอมิครอน 66.2% ในทุกอำเภอ ผุด 2 คลัสเตอร์ใหม่ ตลาดเมืองแก้ว อ.เมืองสระแก้ว

หลังพบพ่อค้าแม่ค้าติดตรวจพบ CV-19 ตรวจเชิงรุกทั้งตลาด พบติดเพิ่มสะสม 28 ราย อีกคลัสเตอร์ บ้านไร่สามสี อ.วังสมบูรณ์ พบในชาย 43 ปี อาชีพรับจ้าง ประวัติร่วมวงสังสรรค์ในหมู่บ้าน ค้นหากลุ่มเสี่ยงตรวจพบ 12 ราย

โดยมีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ 2 อำเภอได้แก่ ตลาดเมืองแก้ว อ.เมืองสระแก้ว โดยพบว่า มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหลายรายมีอาการตรวจ ATK พบผลบวกในเวลาไล่เลี่ยกัน จึงค้นหากลุ่มเสี่ยงเป็นคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดทยอยติดเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

ต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้ออกตรวจเชิงรุกในตลาดและชุมชนรอบข้าง 291 ราย สรุปกลุ่มเสี่ยง 440 ราย พบผู้ติดสะสม 28 ราย ในจำนวนนี้ พบว่า 8 ราย ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยงพบว่า เป็นตลาดขนาดใหญ่ เปิดค้าขายทุกวัน มีผู้ค้ามาจากหลายพื้นที่ทั้งต่างจังหวัดและหลายอำเภอ ทั้งนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติม พบผู้ติดที่ตลาดตระกูลสุข 6 ราย ตลาดหนองเตียน 2 ราย

ส่วนอีกคลัสเตอร์หนึ่ง เป็นกรณี บ้านไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ พบชาย 43 ปี อาชีพรับจ้างมีอาการแล้วตรวจพบผลบวก ก่อนค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่ม ซึ่งจากการสอบสวนเพิ่มเติม

พบว่า มีพฤติกรรมสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน พบกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 140 ราย ตรวจ ATK พบติดสะสม 12 ราย โดยได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดรอตรวจหารอบ 2 อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box