สั่งกักตัวนักเรียนกลุ่มใหญ่ หลังพบครู-นักกีฬา ติด CV

วันที่ 10 ก.พ. 65 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณะสุขวัดไทรเทศบาลนครนครสวรรค์ นำชุดตรวจATK เข้าทำการตรวจ คณะครูและนักกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนกว่า 40 คน หลังพบครูจำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และนักเรียนที่เป็นนักกีฬา 8 คน ติด CV-19 เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดกว่า 40 คน เพื่อเป็นการตรวจค้นหาเชิงรุก คัดกรองและแยกผู้ติดออกจากกลุ่มครูและนักเรียนทั่วไป

ซึ่งนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดจะเป็นนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเก็บตัวและกินนอนอยู่ในโรงเรียนจึงไม่ได้อยู่ปะปนกับนักเรียนภาคปกติแต่อย่างไร

เบื้องต้นได้นำนักเรียนที่เป็นนักกีฬาจำนวน 20 คนมาทำการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่ามีนักเรียนมีผลเป็นบวกจำนวน 1 คน จึงได้นำเข้าดูแลรักษาควบคุมโรคด้วยการทำ School Isolation ภายในโรงเรียน ที่ทางโรงเรียนได้ร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดได้เตรียมสถานที่ไว้แล้ว

ส่วนผลการตรวจครูทั้งหมด 20 กว่าคนไม่พบ CV-19 แต่อย่างไร พร้อมให้ทำการกักตัวในระบบโฮมไอโซเลชั่น ตามมาตรการที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม นครสวรรค์ติด CV-19 ยังพุ่ง กักตัวนักเรียนกลุ่มใหญ่ หลังพบครู-นักกีฬา ติด CV-19 ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

Facebook Comments Box