คลัสเตอร์นักเรียน พบประถมติด CV เพียบ สั่งปิดโรงเรียนกักตัว

วันที่ 10 ก.พ. 2565 มีรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ระดมเจ้าหน้าที่ อสม. เข้ามาตรวจและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ออกจากกันแล้วกักตัวนักเรียนไว้ที่โรงเรียน 76 ราย

ให้ไปกักตัวที่บ้าน 15 ราย พร้อมประกาศปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8-17 ก.พ.2565 และให้เร่งทำความสะอาด หลังได้รับแจ้งว่า มีเด็กนักเรียนชั้นป. 1-4 และชั้น ม.1 ติด CV-19 จำนวน 19 คน

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก นายทักษิณ วงศ์ฉลาด ผอ.โรงเรียนบ้านบัวโคก โดยโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 284 คน ครู 20 คน

ซึ่งได้ประสานบุคลากรทางการแพทย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลนักเรียนที่ติด CV-19 และถูกกักตัวรวมถึงครอบครัวผู้ปกครองด้วย

ซึ่งได้ตรวจพบ CV-19 ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีการกันตัวเด็กออกตามมาตรฐานของสาธารณสุข 70 คน ส่วนที่ติด CV-19 จำนวน 19 คน ส่งรักษาตัวที่ รพ.ท่าตูม สาเหตุเกิดจากน้องนักเรียนไปเยี่ยมญาติในเมืองแล้วติดมา

โดยได้มอบกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 43,500บาท ซึ่งจะจัดสรรแบ่งให้เด็กนักเรียนรายละ 1,500 บาท และจะระดมทุนเงินเข้าสมทบเพิ่มอีก เพื่อให้เด็กมีนม อาหาร และข้าวได้เพียงพอ

พร้อมย้ำบุคลากรทุกคนให้เฝ้าและดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ออกนอกพื้นที่จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและปลอดภัย หลังจากพบเด็กนักเรียนติด CV-19 ทราบว่าหมู่บ้านก็ได้ปิดคนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้าแล้วจนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่นายเกษมสรรค์ จุไรวรรณสุทธิ นายก อบต.บัวโคก เปิดเผยว่า ได้เร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ อสม. และสาธารสุขอำเภอท่าตูม ประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายให้ทราบเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน

พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ CI ในพื้นที่ บ้านโสมน หมู่ที่ 5 และ บ้านบัวโคก หมู่ที่ 16 เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดที่มากขึ้น โดยเฉพาะ อ.ท่าตูม ซึ่งพบมีผู้ติดจำนวนมาก โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอแล้วในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม สุรินทร์วุ่น คลัสเตอร์นักเรียน เจอแพร่กระจายในโรงเรียนที่ท่าตูม ส่งตัวไปรักษารพ.แล้ว 19 คน ชั้นป.1-4 ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจที่เหลือ พร้อมปิดโรงเรียนกักตัว หมู่บ้านด้วย

Facebook Comments Box