ประกาศปิดด่วน ตลาดดังกลางเมือง หลังพบแม่ค้าติด CV

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานว่า จากสถานการณ์การกระจายของ CV-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งมีแนวโน้นการพบจำนวนผู้ติด CV-19 เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง

หลังมีรายงานยืนยันผลการตรวจหา CV-19 พบผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดไนท์บาซาร์ ติด CV-19 หลายราย และเป็นการติดแบบแพร่กระจายจุด นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด เทศบาลตำบลในเมืองพิมาย จ.นครราชสีมา ได้ประกาศปิดตลาดไนท์บาซาร์พิมาย ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทำความสะอาด โดยห้ามมิให้ผู้ใดเข้า หรือออกพื้นที่ตลาดไนท์บาซาร์พิมาย เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม

เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุม มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยหลังจากปิดตลาดไนท์บาซาร์พิมาย แล้วทางเทศบาลตำบลในเมืองพิมาย จะได้ทำการตรวจ ATK ผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าในตลาดและได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติด CV-19

รวมถึงสอบสวน เพื่อทำการควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของ CV-19 รวมถึงยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวยังพื้นที่อำเภอพิมาย ในช่วงของการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

หลังจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอพิมายซบเซาลงไปจากการแพร่กระจายของ CV-19 ในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box