เงินเยียวยาเข้าแล้ว ใครได้บ้างเช็กเลย

สำหรับ เงินประกันสังคมรอบเก็บตกเดือนกุมภาพันธ์ของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิ และ กลุ่มเก็บตก คือวันที่ 3 ก.พ. 65

สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้ได้เลย จากคิว มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะโอนเงินทุกวันพฤหัสบดี

ส่วนกลุ่มมาตรา 33 จะโอนเงินเยียวยาประกันสังคมรอบเก็บตกในวันที่ 4 ก.พ. 65 จากคิวโอนเงินทุกวันศุกร์

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธ.ค. 64 อนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กลุ่มจังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่ม 1 เดือนในเดือน ส.ค. 64)

Facebook Comments Box