คลัสเตอร์โผล่เพียบ เตือนระวังบุคลากรการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.65 มีรายงานว่า นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุดว่าพบกระจายในสถานพยาบาลหลายแห่ง มาจากคลัสเตอร์ใหม่และยังคงแพร่กระจายอยู่ 3 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์หอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนครพิงค์ 3 ราย, หอหญิง ชั้น 7 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 ราย และคลัสเตอร์แผนกผู้ติดใน ชั้น 5 โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 ราย

แม้จะมีมาตรการ CV Free Setting ในสถานพยาบาลแล้วก็ตาม โดยการกระจายมีทั้งการกระจายในผู้ติดที่นอนในหอเดียวกันและที่เป็นเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

โดยยึดหลัก Social Distancing เช่นเดียวกับโรงเรียนที่เปิด On site ก็ต้องเข้มงวดในมาตรการลดหรืองดกิจกรรมเสี่ยงเพราะเริ่มพบหลายโรงเรียนมีการติด CV-1

แม้จะไม่มากก็ตามและขอให้ประชาชนยึดหลักการป้องกันแบบครอบจักรวาลในทุกสถานที่ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือทำกิจกรรมใกล้ชิดกับคนอื่น ๆ ในที่สาธารณะโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งรับวัคซีน ให้ครบโด๊ส ตามจุดบริการทุกอำเภอ

ส่วนคลัสเตอร์ที่อยู่ระหว่างการควบคุม พบผู้ติดเพิ่ม 1 ราย จากคลัสเตอร์โครงการหลวงดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ขณะที่การติดในครอบครัวก็พบมากขึ้นถึง 12 ราย จากครอบครัวหมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง 4 ราย

ครอบครัวหมู่ 1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ 3 ราย, ครอบครัวงาน หมู่ 4 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง 3 รายและครอบครัวหมู่ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง 2 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ติดที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและเชื่อมโยงคลัสเตอร์ต่างๆ อีก 38 ราย และผู้ติดจากการสัมผัสกับผู้ติดรายก่อนหน้า 85 ราย

อย่างไรก็ตาม เชียงใหม่-สสจ.เชียงใหม่เตือน รพ.ระวังบุคลากรการแพทย์อ่วมหลังพบคลัสเตอร์ CV-19เพิ่มหลายแห่ง รวมโรงเรียนด้วย

Facebook Comments Box