ด่วนที่สุด ครม.ไฟเขียวเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ใครได้บ้าง เช็กเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. วันที่ 1 ก.พ. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยกำหนดเป้าหมาย 20 ล้านคน คาดจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ได้ ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไป

ซึ่งการลงทะเบียนรอบนี้จะเปิดให้ผู้มีบัตรรายเก่า และรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรเข้าร่วมสมัครคัดกรองสิทธิได้ ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงจุดลงทะเบียนที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

ส่วนเงื่อนไขคัดกรองคุณสมบัติรอบใหม่ จะมีการเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่มาใช้คัดกรอง โดยคิดจากการนำรายได้ทุกคนในครัวเรือนมารวมกัน และหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งหากเกินคนละ 1 แสนบาทต่อปีจะถือว่าไม่ได้สิทธิ เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้คนจนไม่จริงมาเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีเพิ่มเกณฑ์การตรวจสอบวงเงินกู้ เช่น การไม่มีหนี้บัตรเครดิต วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขเดิมที่ใช้อยู่ เช่น มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต ผู้ต้องขัง ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญ เป็นต้น มีรายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

Facebook Comments Box