คลัสเตอร์ปีใหม่ สั่งปิด 2 หมู่บ้าน

วันที่ 13 ม.ค.2565 นางอรพรรณ พลแสน ผู้ใหญ่บ้านนาแค หมู่ 7 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ได้ขออนุมัติทางคณะกรรมการจังหวัด ให้ปิดหมู่บ้านนาแค หมู่ 7 และบ้านไทยสามัคคี หมู่ 11 ระหว่างวันที่ 12-25 ม.ค.นี้ เพื่อควบคุม CV-19 หลังพบมีคนติด CV-19 จำนวน 13 ราย และมีผู้เสี่ยงสูงอีก 199 ราย

สั่งปิด 2 หมู่บ้าน

สั่งปิด 2 หมู่บ้าน

สั่งปิด 2 หมู่บ้าน

โดยขณะนี้ได้สั่งห้ามผู้ใดเข้าออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม และห้ามรวมกลุ่ม หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับสถานการณ์ของ 2 หมู่บ้านที่มีการติด CV-19 นั้น

มาจากการฉลองปีใหม่ที่บ้านนาแค มีการรวมตัวสังสรรค์ 20 คน โดยมีคนเดินทางจากศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเดินทางกลับได้แจ้งญาติว่าติด CV-19 ทั้ง 3 ราย

สั่งปิด 2 หมู่บ้าน

หลังทราบเรื่องทางคนในหมู่บ้านจึงทำการไปตรวจก่อนจะพบการติด CV-19 เป็นจำนวนมาก จึงต้องทำการส่งตัวรักษา และกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนทางจังหวัดได้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลายอำเภอ

อย่างไรก็ตาม โคราช สั่งปิด 2 หมู่บ้าน เซ่นคลัสเตอร์ปีใหม่ เจอเสี่ยงสูง 199 ราย

Facebook Comments