บัตรคนจนปี 65 หยุดจ่ายค่าอะไรบ้าง

เรียกได้ว่า เข้าสู่ปี 2565 อย่างเต็มตัวแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นปีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลเพื่อบรรเทาค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง

แต่ทว่า ในปีใหม่นี้เป็นปีที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะยุติการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.5 ล้านคน หลังจากที่รัฐได้เพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ถือบัตรคนจน จำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา

และได้มีการอนุมัติเงินเพิ่มอีก 300 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ย. – ธ.ค. 64 อีกด้วย รวมเป็นวงเงิน 500 บาท ดังนั้น วงเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของไทม์ไลน์การโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ม.ค. 65 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2565

– เงินซื้อสินค้าอุปโภค – บริโภค ได้คนละ 200 – 300 บาทต่อเดือน

– ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

– วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือน ลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

วันที่ 18 มกราคม 2565

– เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

– เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA

วันที่ 22 มกราคม 2565

– ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน

– ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

– สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

เรียบเรียง มุมข่าว

Facebook Comments