ประกาศปิดตลาดกลางเมือง หลังพบพ่อค้าแม่ค้า ติด CV-19

วันที่ 6 ม.ค.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ จ.ลำปาง ว่า ขณะนี้ยังถือว่าหนักมาก โดยพบผู้ติด CV-19 ทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้นทั้งหมด 31 ราย

และพบกลุ่มก้อนการแพร่กระจายหนักเป็นคลัตเตอร์ใหญ่ในเขตอ.เมืองลำปางหลายจุด เช่น ร้านประดับยนต์ ในเขต ต.สบตุ๋ย อ.เมือง และบริเวณตลาดสด เก๊าจาว ซึ่งเป็นตลาดสดยามเช้า พบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดติด CV-19 สะสม 26 ราย อยู่ในเขต ต.สบตุ๋ย เขตเทศบาลนครลำปาง เช่นกัน

ขณะนี้พบคลัตเตอร์รายใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มก้อน พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด โดยล่าสุดขณะนี้ ทราบมาว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดติด CV-19 ไปแล้วหลายราย

จากสถานการณ์การพบการติด CV-19 แพร่กระจายบริเวณตลาดสด เก๊าจาว ทำให้ขณะนี้ได้มีการสั่งปิดตลาดสดแห่งนี้เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-7 ม.ค.2565

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขลำปาง ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจเชิงรุก และคัดกรองพ่อค้าแม่ค้า โดยมีการตรวจ CV-19 กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในตลาดสด เพื่อเร่งหา CV-19 เป็นการด่วนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ลำปาง ประกาศปิดตลาดสดเก๊าจาว กลางเมืองลำปาง หลังพบพ่อค้าแม่ค้าติด CV-19 แล้ว 26 ราย ดันยอดสะสมผู้ติดรวม 36 ราย เร่งลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก

Facebook Comments