แจ้ง 9 ร้าน ใครไปตรวจด่วน

วันที่ 5 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศด่วนแจ้งให้พนักงาน และนักเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการยังสถานบันเทิงและร้านอาหาร 9 แห่ง ประกอบด้วย

1.ร้าน S -Bar

2.ร้านเบาเบา

3.ร้าน Check in

4.ร้าน ยนน.

5.ร้าน Full House

6.ร้านไหนบาร์

7.ร้านอาหารครัวประจำ

8.ร้านหมูกระทะชิวชิว

9.รับงาน Freelance

ในช่วงวันที่ 25 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65 ให้สังเกตอาการ ให้เข้ารายงานตัวและตรวจหา CV-19 กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ รพ.ใกล้บ้าน หลังจากมีพนักงานและนักเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงดังกล่าว ติด CV-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่รวม 26 ราย

โดยเบื้องต้นทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขอำเภอเมือง และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ปิดกั้นทางเข้า-ออก บริเวณสถานบันเทิง และร้านค้า ที่ตรวจพบพนักงานและนักเที่ยวติด CV-19

โดยห้ามบุคคลเข้า-ออกสถานบันเทิงและร้านอาหารที่ตรวจพบผู้ติด CV-19 เป็นระยะเวลา 3 – 7 วัน เพื่อทำความสะอาด และทำการตรวจ RT-PCR กลุ่มเสี่ยงสูง ทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน

พร้อมขอความร่วมมือ พนักงาน และนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการ ยังร้านอาหาร และสถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.64 – วันที่ 3 ม.ค.65

ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน รวมถึงหากพบว่าตนเองมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านโดยทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

อย่างไรก็ตาม บุรีรัมย์ เจอคลัสเตอร์สถานบันเทิง ติดแล้ว 26 คน แจ้ง 9 ร้านเสี่ยง ใครไปตรวจ CV-19 ด่วน

Facebook Comments