พบ 6 จังหวัด ติดในพื้นที่

​เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุม เป็นตัวแทน ศบค.แถลงสถานการณ์ CV19 ว่า

วันนี้ทั่วโลกรายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ 2.13 ล้านราย สหรัฐอเมริกาติด CV-19 ใหม่มากที่สุด 5.67 แสนราย ฝรั่งเศส 2.71 แสนราย อังกฤษ 2.18 แสนราย ผู้ติดรายใหม่เป็นไปตามคาดการณ์คือสูงขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนการติด CV-19 ตามสายพันธุ์ในประเทศไทย จากการตรวจสายพันธุ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วงวันที่ 4 ม.ค.65 พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลตา 78.51% โอมิครอนเพิ่มขึ้นเป็น 20.92% พบผู้ติด 2,338 ราย ขณะนี้โอมิครอนกระจายไป 55 จังหวัดแล้ว

โดยจังหวัดที่ติด CV-19 และแพร่ในจังหวัด คือ กทม. กาฬสินธุ์ ชลบุรี ร้อยเอ็ด ภูเก็ต และสมุทรปราการ ทั้งนี้ ผู้ติดโอมิครอน 2,338 ราย ครึ่งหนึ่งมาจากต่างประเทศ อีกครึ่งหนึ่งติดจากผู้มาจากต่างประเทศเป็นวงที่สอง ทั้งหมดอยู่ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

ขณะนี้ผู้ติด CV-19 ส่วนใหญ่ยังเป็นเดลตา แต่กลุ่มเสี่ยงหลักไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลตาหรือโอมิครอน คือ ผู้ไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือไม่เคยรับวัคซีนเลย จะต้องเตรียมการรองรับดูแลรักษาให้พร้อม

โดย 10 จังหวัดที่ให้วัคซีนกลุ่มเสี่ยงน้อย คือ ปัตตานี นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ยะลา นครนายก ขอนแก่น ตาก ลพบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี การเตรียมระบบรักษาควรเตรียมทั้งใน รพ.

และเตรียมการทำการรักษาแยกกักที่บ้าน (HI) และชุมชน (CI) ให้พร้อม เพราะอาการผู้ติดช่วงนี้ส่วนใหญ่วัยทำงานหรือรับวัคซีนครบอาการจะไม่แรง แต่ต้องกักตัวรักษาเพื่อไม่ให้กระจายให้ผู้อื่น

ที่ประชุมพูดคุยการรองรับด้านสาธารณสุข กรณีผู้ติด CV-19 จำนวนมาก แต่อาการน้อย ไม่แรง โดยการจัดทำแนวทางการดูแลที่บ้าน และมีระบบติดตามอาการต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง หากมีอาการหนักจะได้ส่งต่อ เพื่อไปรักษาด้วยยา ให้ออกซิเจนอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กกระจายของ CV-19

Facebook Comments