สธ.ขอทุกองค์กรจัดเวิร์กฟรอมโฮม

จากกรณีที่พบการ CV19 มากขึ้นในภาพรวมของประเทศ ซึ่งข้อมูลจาก ศบค. รายงานว่า จังหวัดที่พบผู้ติดรายใหม่สูงสุดคือ ชลบุรี ซึ่งมากกว่าการติดในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มกราคม นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 6 ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ CV19 ในเขตสุขภาพที่ 6 ว่า ยอมรับถึงสถานการณ์การติดในเขตสุขภาพที่ 6 ทั้งใน จ.ชลบุรี

เริ่มมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นมาตั้งแต่เทศกาลลอยกระทง จนกระทั่งมาถึงเทศกาลปีใหม่ การติดก็ยังพบเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับจ.สมุทรปราการ ที่เริ่มพบจำนวนผู้ติดมากขึ้น

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สถานการณ์ CV19 ที่ จ.ชลบุรี ขณะนี้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ชลบุรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแล้ว โดยเร่งตรวจค้นหาผู้ติดให้มากขึ้น แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนยังไม่เข้าใจระบบและสถานการณ์ เมื่อทราบว่าติดจึงเดินทางมาขอรับบริการที่ รพ.ทำให้เห็นสภาพแออัด

ด้วยระบบที่วางไว้ ผู้สีเขียว ติดไม่มากพักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isotion) หรือศูนย์พักคอยในชุมชน (Communition Isotion) จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ นพ.ณรงค์ กล่าวและว่า เบื้องต้น จะมีการใช้ฮอสปิเทล (Hospitel) ในโรงแรมที่พักกักตัว ทั้งในระบบไม่กักตัว (Test and go) และแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ไปก่อน พร้อมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทำงานจากที่บ้าน (work from home)

ขอบคุณ matichon

Facebook Comments