แจ้งด่วน ประกาศ 7 พื้นที่ ใครไปสถานที่เหล่านี้รีบตรวจ ATK และ กักตัว

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 มีรายงานจากจังหวัด ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมล่าสุด ให้บุคคลที่ไปสถานที่เสี่ยงรีบตรวจ ATK / กักตัวเอง / สังเกตอาการตนเอง 14 วัน

สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ตรวจ CV-19 ด้วยตนเองทุก 5-7 วัน ทั้งนี้มี 7 พื้นที่เสี่ยงโควิดพัทยา ดังนี้

1. ร้านบ้านเพื่อนบางแสน

2. ร้าน HURT บางแสน

3. ร้าน Replay บางแสน

4. ร้าน Von บางแสน

5. ร้านเรียนบางแสน

6. ร้านสราญรมย์ บางแสน

7. ร้าน Warp บางแสน

ร้านทั้งหมดอยู่ในพื้นที่แถวบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ใครที่เดินทางไป 7 ร้านดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565 ขอให้ตรวจ ATK ทุกคน เนื่องจากพบการแพร่กระจายของ CV-19 ในร้านเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ชลบุรี แจ้งด่วน ใครไปสถานที่เหล่านี้รีบตรวจ ATK และ กักตัว ประกาศ 7 พื้นที่เสี่ยง CV-19 บางแสน

Facebook Comments