คุมไม่อยุ่แล้ว จังหวัดนี้ติดCVสูงสุด

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์cvวันนี้ 3 ม.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดcvสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดcvสูงสุด

จํานวนผู้ติดcvในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 อุบลราชธานี

4 ขอนแก่น

5 เชียงใหม่

6 นครศรีธรรมราช

7 สมุทรปราการ

8 ภูเก็ต

9 นนทบุรี

10 บุรีรัมย์

Facebook Comments