คุมไม่อยู่แล้ว 10 จังหวัด ติด CV สูงสุดวันนี้

ศบค. เผย 10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติดcvในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 30 ธ.ค.64

1.กรุงเทพมหานคร 430 ราย สะสม 439,775 ราย

2.ชลบุรี 304 ราย สะสม 112,713 ราย

3.นครศรีธรรมราช 134 ราย สะสม 47,724 ราย

4.อุบลราชธานี 126 ราย สะสม 22,385 ราย

5.สมุทรปราการ 83 ราย สะสม 132,189 ราย

6.มหาสารคาม 83 ราย สะสม 11,517 ราย

7.ขอนแก่น 80 ราย สะสม 24,232 ราย

8.เชียงใหม่ 67 ราย สะสม 28,991 ราย

9.กาฬสินธุ์ 63 ราย สะสม 10,452 ราย

10.ร้อยเอ็ด 62 ราย สะสม 13,673 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดที่พบผู้ติดรายใหม่วันนี้เป็นศูนย์ ได้แก่ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ระนอง

Facebook Comments