ประกาศพื้นที่เสี่ยง แจ้งผู้สัมผัส 25-28 ธ.ค. ตรวจด่วน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันว่า มีผู้ติดรายใหม่ 56 ราย โดยเป็นผู้ติด CV-19 ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 3 ราย อีก 53 ราย เป็นผู้ติดในจังหวัด

โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่ยังมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง 12 ราย ได้แก่ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ร้านฮอมบาร์ 3 ราย เป็นกลุ่มวัยทำงาน เข้าไปใช้บริการวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา

คลัสเตอร์ใหม่ พนักงานร้านต่างๆ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 3 ราย, คลัสเตอร์วัดเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ ร้านขายของเก่า 108 Recycle ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย

คลัสเตอร์ร้านพอใจ บาร์ นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 จำนวน 1 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ งานเลี้ยงวันเกิด หมู่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย

และคลัสเตอร์ร้านโสภา คาเฟ่ 1 ราย ขณะนี้ทีมควบคุมในทุกพื้นที่ได้ลงทำการควบคุม ตรวจคัดกรองเชิงรุกแยกกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ทำความสะอาดในพื้นที่ และสอบสวนแล้ว

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุม การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ 1 ราย ยังคงเป็นพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด

และคลัสเตอร์ร้านเลอเนิร์ฟ คาเฟ่ ช้างเผือก 1 ราย ขณะที่การติด CV-19 ในกลุ่มครอบครัว ไม่พบกลุ่มก้อนการใหม่ นอกจากนี้ยังมีผู้ติดจากการสัมผัสผู้ติดรายก่อนหน้า 18 ราย และเป็นผู้ติดที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 21 ราย

โดยวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไประหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2564

สังเกตอาการตนเอง 14 วัน นับจากวันสัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหา CV-19 ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

อย่างไรก็ตาม เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่เสี่ยง วัดเจ็ดยอด แจ้งผู้สัมผัส 25-28 ธ.ค. ตรวจหา CV-19 ด่วน

Facebook Comments