ในหลวงเสด็จฯ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันนี้ (28 ธ.ค.64) เวลา 18.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศ รับส่งเสด็จ

บรรยากาศ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ว่า เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดคัดกรองผู้ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสาธารณสุข

มีประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. ธงพระนามาภิไธย สท. และนำพระบรมฉายาลักษณ์มาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีที่ได้มาเฝ้าฯ รับเสด็จครั้งนี้

อนึ่ง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย กรุงเทพมหานครจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

เพื่อน้อมร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ และในปี พ.ศ. 2564 ครบ 254 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

ทั้งนี้ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Facebook Comments