ผู้ประกันตน ม.33 เงินเดือนโอนเข้า ธ.ค​. 64 ลดลง

จากกรณีที่ คณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 มีมติลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. – พ.ย. 2564

โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบ ฝ่ายนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตรา 2.5%

ส่งผลทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุด 750 บาทต่อเดือน ลดเหลือถูกหักเพียง 375 บาทต่อเดือนนั้น

ล่าสุด ประกันสังคม เตรียมเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 เต็มจำนวน โดยลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 5% สูงสุด 750 บาท

ขณะที่ นายจ้างจะจ่ายในอัตรา 5% สูงสุด 750 บาทเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป เงินเดือนที่จะโอนเข้าหลังหักประกันสังคม จึงจะลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ ในปี 2564 มีอัตราการเก็บเงินสมทบ ม.33 รวมไม่เกิน 5,100 บาท ดังนี้

เดือน ม.ค. 2564 ส่งเงินสมทบ 3% สูงสุด 450 บาท

เดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 ส่งเงินสมทบ 0.5% สูงสุด 75 บาท

เดือน เม.ย.-พ.ค. 2564 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

เดือน มิ.ย.-พ.ย. 2564 ส่งเงินสมทบ 2.5% สูงสุด 375 บาท

เดือน ธ.ค. 2564 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

Facebook Comments