คลัสเตอร์ปฏิบัติธรรม พบติด CV-19 เพิ่ม

จากกรณีเกิดคลัสเตอร์ปฏิบัติธรรม วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ทีมปฏิบัติการสอบสวน (Joint Investigation Team :JIT) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเซกา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ออกดำเนินการสอบสวนในพื้นที่

เพื่อยืนยันการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อน พร้อมซักประวัติหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ รวมถึงหามาตรการควบคุมการแพร่กระจายในครั้งนี้และป้องกันการแพร่กระจายในอนาคต ตลอดจนเฝ้าระวังและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ติดอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเฝ้าระวังใน 28 วัน

จากผลการสอบสวนจนถึงวันที่ 24 ธ.ค. พบผู้ติดเป็นพระภิกษุ ฆราวาสทำหน้าที่แม่ครัว และผู้มาปฏิบัติธรรม รวมทั้งหมด 99 ราย อายุน้อยที่สุด 12 ปี อายุมากที่สุด 77 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 263 ราย

ในวันนี้ นพ.จรัล จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศเขตตรวจสุขภาพที่ 8 อุดรธานี พร้อมคณะลงพื้นที่วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ร่วมประชุมกับนายสมชัย คำหงษา รองนายแพทย์ สสจ.บึงกาฬ นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา นพ.ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์ ผอ.รพ.เซกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงผู้นำท้องถิ่น เพื่อสรุปผลและแนวทางการป้องกันหลังเกิดคลัสเตอร์ใหญ่งานปริวาสธรรมภายในวัด ทำให้มีพระสงฆ์และฆราวาสติด CV-19 จำนวนมาก

นายสมชัย คำหงษา รอง นพ.สสจ.บึงกาฬ รายงานว่า จากการสอบสวนในวันที่ 18 ธ.ค. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับแจ้งว่าพบผู้ติดยืนยัน CV-19 เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม ที่วัดถ้ำโขง บ้านโนนสำราญใต้ ในวันที่ 10-12 ธ.ค.64 โดยมีผู้เดินทางมาร่วมงานจากทุกภาคทั่วประเทศจำนวน 40 จังหวัด เมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วมีอาการ จึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ผลพบว่าติด CV-19

ทีมอำเภอเซกา จึงดำเนินการออกค้นหาผู้ติดเชิงรุกด้วยวิธีการตรวจ ATK ที่วัดถ้ำโขง ในวันที่ 20 ธ.ค. ผลการค้นหาผู้ติดเชิงรุกด้วยวิธีการ ATK ทั้งหมด 263 ราย ผลเป็นบวกจำนวน 71 รายจึงดำเนินการตรวจละเอียดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 21 ธ.ค.จำนวน 236 ราย พบติดจำนวน 90 รายเป็นพระสงฆ์จำนวน 87 รูป ฆราวาส 3 คน จึงดำเนินการส่งต่อรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆ

ต่อมาวันที่ 23 ธ.ค. พบพระสงฆ์ติดเพิ่มอีก 6 รูป และฆราวาสอีก 1 คน รวมทั้งหมดเป็น 97 ราย แบ่งเป็นพระสงฆ์ติดรวม 93 รูป และฆราวาสรวม 4 คน จึงดำเนินการออกค้นหาผู้ติดเชิงรุกด้วยวิธีการ RT-PCR จำนวน 46 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมและผู้ช่วยงานต่างๆ ในวัด

ด้านนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา กล่าวว่า ทางวัดจัดงานโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางอำเภอ จากนี้จะได้แจ้งไปยังวัดต่างๆ ผ่านทางเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ หากมีการจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน CV-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้เพิ่มการคัดกรองไม่ให้มีบุคคลจากต่างจังหวัดเข้ามาในที่จัดงาน และให้มีเฉพาะบุคคลในหมู่บ้านเท่านั้น รวมถึงไม่ให้มีการจัดงานหรือกิจกรรมใหญ่อย่างนี้อีก

มีรายงานว่า ล่าสุดพบผู้ติด CV-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมทั้งสิ้น 99 ราย เป็นผู้ติดในพื้นที่ทั้งหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายในครั้งนี้ ได้แก่ การไม่เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุม ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในงานปริวาสกรรมขาดการป้องกันที่เพียงพอ อีกทั้งจัดงานที่มีลักษณะคนจำนวนมากโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตต่อผู้มีหน้าที่อนุญาต ไม่มีการคัดกรองหรือลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ไม่มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ และเช็กประวัติวัคซีน

นอกจากนี้ ยังไม่มีการจัดระยะห่างของการบริโภคอาหาร ไม่มีฉากกั้น จุดบริการเจลล้างมือไม่เพียงพอ การไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรวมกลุ่ม การอยู่ในพื้นที่แออัดและมีคนจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้เดินทางมาจากต่างอำเภอและต่างจังหวัด เป็นจำนวนมากจาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายไปยังชุมชนในพื้นที่และต่างพื้นที่

อย่างไรก็ตาม คลัสเตอร์ปฏิบัติธรรม วัดถ้ำโขง บึงกาฬ พระ-ฆราวาส ติดพุ่ง 99 รายแล้ว พบเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด อำเภอสั่งเข้มทุกวัดห้ามจัดงานแบบนี้อีก

Facebook Comments