สั่งด่วน จังหวัดนี้ งดจัดงานปีใหม่ มีผลทันที

นนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกันโอมิครอน ล่าสุด นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการจังหวัดนนทบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3734/2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ของcv เพิ่มเติม

มาตรการผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศที่อาศัยอยู่ทำงานในนนทบุรี ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่าน QR Code

(1) ผู้ที่เดินทางผ่านมาตรการ Test and Go เพื่อเข้ารับการคุมไว้สังเกตอาการ

(2) ผู้ที่เดินทางผ่านมาตรการ Sanelbox หรือ Quarantine

(3) ผู้ที่เดินทางผ่านมาตรการ Sandbox หรือ Quarantine หรือ Test and Go

ระหว่างวันที่ 6-22 ธ.ค.64 เพื่อเข้ารับการตรวจcv ให้ทุกหน่วยงานรายงานการเดินทางของบุคคลในสังกัดที่เดินทางจากต่างประเทศต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่าน QR Code

1. ห้ามจัดคอนเสิร์ตทุกกรณี ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จัดแสดงดนตรีได้ไม่เกิน 5 ชิ้น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ตรวจหาcvทันที และคุมไว้สังเกตอาการในสถานที่ที่กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

2. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A-ATK ขอความร่วมมือ ร้านจําหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้ผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงหลักฐานว่า ได้รับวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนเข้าใช้บริการ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ ให้บริการแบบชื่อกลับ

3. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อปท. งดจัดกิจกรรมปีใหม่

4. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง พนักงาน และประชาชนที่เดินทางออกนอกนนทบุรี เมื่อเดินกลับนนทบุรี ให้ตรวจหาด้วยชุดตรวจ ATK และแสดงผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดที่มีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ของcv จ.นนทบุรี จะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคมเป็นต้นไป

ขอบคุณ นนทบุรีทูเดย์affaliate-3

Facebook Comments Box