เปิด 5 จังหวัด คุมไม่อยู่แล้ว พบผู้ติดโอมิครอน กระจ่ายทั่ว

วันที่ 20 ธ.ค.64 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งความคืบหน้าการติดcv โอมิครอน

เพิ่มเติม จากคลัสเตอร์คณะแสวงบุญที่เดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบีย ติดเพิ่ม 25 ราย จาก 31 ราย

(80%) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 19.35 น. ดังนี้

นนทบุรี 14 ราย จาก 15 ราย (93%)

ปทุมธานี 4 ราย จาก 5 ราย (80%)

พระนครศรีอยุธยา 4 ราย จาก 8 ราย (50%)

นครราชสีมา 1 รายจาก 1 ราย (100%)

กทม. 2 ราย จาก 2 ราย (100%)

สำหรับกรณีนนทบุรี ยืนยันติดcv รอผลตรวจสายพันธุ์ เพิ่ม 5 คนเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากแสวงบุญ ตรวจหาครั้งแรก ในระบบ Test Go

ไม่พบ และกลับมากักกันที่สถานที่ที่ราชการกำหนด ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. ตรวจพบวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา และนำเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

นอกจากนี้ทั้งนี้ขอให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 5 คนในช่วง วันที่ 16 -18 ธ.ค.โดยเฉพาะ พื้นที่ ม.6 ต.ท่าอิฐ

และ ต.เกาะเกร็ด ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ป่วยยืนยัน รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

Facebook Comments Box